Cumhuriyet Kelimesine Gelen Ekler Nasıl Yazılır?

Cumhuriyet kelimesine gelen ekler nasıl yazılır? Cumhuriyet kelimesine gelebilecek eklerin doğru bir şekilde nasıl yazılması gerektiğini öğrenmek için bu makaleyi okuyun. Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak cumhuriyet kelimesine ek getirirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğreneceksiniz.

Cumhuriyet kelimesine gelen ekler nasıl yazılır? Türkçe dilbilgisinde, kelime köküne ekler eklenerek çeşitli anlamlar ve yapılar oluşturulabilir. Cumhuriyet kelimesi, Türkiye’nin siyasi yapısını ifade eden önemli bir kavramdır. Cumhuriyet kelimesine gelen ekler ise bu kavramın farklı şekillerde kullanılmasını sağlar. Cumhuriyet kelimesine gelen en yaygın eklerden biri “-çilik” eki olup, “cumhuriyetçilik” kavramını ifade eder. Ayrıca, “-çi” ekiyle birleşerek “cumhuriyetçi” sıfatını oluşturur. Diğer bir örnek ise “cumhuriyete” ekidir ve “cumhuriyete inanmak” gibi bir anlam taşır. Cumhuriyet kelimesine gelen diğer ekler arasında “-leşme”, “-leştirme”, “-sizlik” gibi çeşitli yapılar bulunur. Bu ekler, cumhuriyet kavramının farklı şekillerde kullanılmasına olanak sağlar ve dilimizin zenginliğini gösterir.

Cumhuriyet kelimesine gelen ekler doğru yazılırken dikkatli olunmalıdır.
İsim tamlaması halinde cumhuriyet kelimesine ekler ayrı yazılır.
Cumhuriyet kelimesine gelen ekler, kökün sonuna eklenir.
Bazı durumlarda cumhuriyet kelimesine gelen eklerin yazımında ünlü uyumu kuralları uygulanır.
Cumhuriyet kelimesine gelen ekler, yapım ekleri veya çekim ekleri olabilir.
 • Cumhuriyet kelimesine isim tamlaması yaparken, ekler ayrı yazılır.
 • Bazı durumlarda cumhuriyet kelimesine gelen eklerin yazımında ünlü uyumu kuralları uygulanır.
 • Cumhuriyet kelimesine gelen ekler, kökün sonuna eklenir.
 • Cumhuriyet kelimesine gelen ekler, yapım ekleri veya çekim ekleri olabilir.
 • Cumhuriyet kelimesine “lik” eki getirildiğinde araya “y” harfi gelir (cumhuriyetlik).

Cumhuriyet kelimesine hangi ekler gelir?

Cumhuriyet kelimesine çeşitli ekler gelerek farklı anlamlar oluşturulabilir. Örneğin, “cumhuriyetçi” kelimesindeki “-ci” eki, bir kişinin cumhuriyetçi olduğunu ifade eder. “-lik” eki ise “cumhuriyetlik” kelimesinde kullanılarak bir şeyin cumhuriyete ait olduğunu belirtir. Ayrıca, “cumhuriyetçilik” kelimesindeki “-lik” eki, bir düşünce veya ideolojiyi ifade eder.

Ek Örnek Kelime Anlamı
-ci Cumhuriyetçi Cumhuriyeti savunan veya benimseyen kişi
-lik Cumhuriyetlik Cumhuriyetle ilgili olan veya Cumhuriyet’e ait olan
-çi Cumhuriyetçi Bir işi yapan veya bir şeyi yapan kişi

Cumhuriyet kelimesine hangi dil bilgisi kuralları uygulanır?

Cumhuriyet kelimesine dil bilgisi kuralları uygulanırken, eklerin doğru şekilde kullanılması önemlidir. Türkçe dil bilgisine göre, ekler kelimenin sonuna getirilir ve uyumlu bir şekilde yazılır. Örneğin, “cumhuriyetçi” kelimesindeki “-ci” eki, “t” ünlüsünden önce “c” harfine dönüşür. Bu kurallara dikkat ederek cumhuriyet kelimesine ekler ekleyebilirsiniz.

 • İsim tamlaması olan Cumhuriyet kelimesinde, kelimenin kökü olan cumhur kelimesi çoğul hâle getirilerek oluşturulmuştur.
 • Cumhuriyet kelimesinde, kelimenin sonuna -et ekinin getirilmesiyle isim tamlaması oluşturulmuştur.
 • Cumhuriyet kelimesinde, isim tamlaması olan cumhur kelimesi iyelik eki ile birleştirilerek oluşturulmuştur.

Cumhuriyet kelimesine hangi anlamlar yüklenir?

Cumhuriyet kelimesi genellikle bir devlet yönetim biçimini ifade eder. Cumhuriyet, halkın seçtiği temsilciler aracılığıyla yönetilen bir devlet şeklidir. Ancak, cumhuriyet kelimesi aynı zamanda özgürlük, eşitlik, laiklik gibi değerleri de temsil edebilir. Bu kavramlar cumhuriyetin temel prensipleri olarak kabul edilir.

 1. Siyasi bir rejim olarak cumhuriyet
 2. Devlet yönetimi anlamında cumhuriyet
 3. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı dönem
 4. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlamında cumhuriyet
 5. Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanan 29 Ekim

Cumhuriyet kelimesi hangi tür bir isimdir?

Cumhuriyet kelimesi isim türünde bir kelimedir. İsimler, varlıkları, kavramları veya olayları ifade etmek için kullanılır. Cumhuriyet kelimesi de bir devlet yönetim biçimini ifade ettiği için isim olarak kullanılır. İsimler cümle içinde çeşitli ekler alabilir ve farklı anlamlar kazanabilir.

İsim Türü Eklemeli İsim
Anlam Halkın yönetiminde, halk tarafından seçilen devlet başkanı veya yönetim sistemi.
Kullanım Genellikle tekil olarak kullanılır.

Cumhuriyet kelimesine hangi ekler gelemez?

Cumhuriyet kelimesine bazı ekler gelmez veya uyumsuz olabilir. Örneğin, “cumhuriyetcilik” şeklinde yazılan bir kelime yanlıştır çünkü “-cik” eki cumhuriyet kelimesine uyumlu değildir. Benzer şekilde, “cumhuriyetsizlik” kelimesindeki “-sizlik” eki de uyumsuzdur. Bu nedenle, cumhuriyet kelimesine ekler eklerken dil bilgisi kurallarına dikkat etmek önemlidir.

Cumhuriyet kelimesine “sizlik”, “lik”, “siz” ekleri gelmez.

Cumhuriyet kelimesi hangi tür bir kavramı ifade eder?

Cumhuriyet kelimesi bir kavramı ifade eder. Kavramlar, soyut düşünceleri veya fikirleri temsil eden kelimelerdir. Cumhuriyet kavramı, bir devlet yönetim biçimini ve bu yönetim biçiminin temel prensiplerini ifade eder. Cumhuriyet kavramı, demokrasi, özgürlük, eşitlik gibi değerleri içerir.

Cumhuriyet kelimesi, bir devletin yönetim şekli olarak demokratik ve laik ilkeleri temsil eden bir kavramı ifade eder.

Cumhuriyet kelimesinin kökeni nedir?

Cumhuriyet kelimesinin kökeni Latince “res publica” ifadesine dayanır. “Res publica” terimi, Roma İmparatorluğu döneminde kullanılan ve “halkın işi” veya “kamu işleri” anlamına gelen bir ifadedir. Bu terim zamanla farklı dillere geçmiş ve Türkçede “cumhuriyet” olarak kullanılmaya başlanmıştır. Cumhuriyet kelimesi Türk Dil Kurumu tarafından da kabul edilmiş ve Türkçe diline yerleşmiştir.

Madde 1: Cumhuriyet kelimesinin kökeni

Cumhuriyet kelimesi, Arapça kökenli bir kelime olup “cemiyet” kelimesinden türetilmiştir. “Cemiyet” kelimesi ise “toplum” veya “bir araya gelme” anlamına gelir.

Madde 2: Cumhuriyet kelimesinin tarihi

Cumhuriyet kelimesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde kullanılmaya başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından da benimsenen cumhuriyet yönetim şekli, kelimenin yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Madde 3: Cumhuriyet kelimesinin anlamı

Cumhuriyet kelimesi, devletin yönetiminin halk tarafından seçilen temsilciler aracılığıyla gerçekleştirildiği bir yönetim şeklini ifade eder. Cumhuriyetçilik, demokrasi, eşitlik, özgürlük ve adalet gibi temel değerleri içeren bir sistemdir.

© Tüm Hakları Saklıdır. İçeriklerimizin tüm telif hakları tarafımızca korunmaktadır ve izinsiz kullanımı yasaktır. | We Love Google | 2024 Oyun Dünyası – En Yeni Oyunlar ve İncelemeler – Oyunplatformu.com.tr


Backlink AL Backlink Paketleri

Otobüs Bileti

Uçak Bileti